Entertainment Avonden

Maandelijks in 't Atrium

De entertainmentavonden vinden elke maand plaats in het Atrium, meestal op dinsdagavond. 

Deze avonden zijn bedoeld voor de Atriumbewoners, bewoners van de Lookant en de omwonende ouderen. 

Het entertainment bestaat uit een muziekkapel, een koor, of een orkestje, maar kan ook bestaan uit een gezellige infoavond over allerlei zaken zoals we bijvoorbeeld gehad hebben over de spullen van vroeger, welke bij onze ouderen veel herinneringen naar boven haalde. Wat dat betreft staan we overal voor open. 

Voor deze avonden krijgt elke bewoner of omwonende tijdig een uitnodiging met opgave strook. 

De kosten zijn meestal rond de vier euro per persoon inclusief koffie/thee, drankje en een lekker hapje. Het Atrium is bij deze avonden ook altijd goed gevuld, de mensen gaan er graag naar toe. 

Om deze avonden goed voor te bereiden en uit te voeren is er een team van vrijwilligers steeds in touw. Naast het barpersoneel dat ook altijd veel werk hiervoor verzet zijn er twee personen aangesteld die hier de zorg voor dragen, dit zijn Theo Toonen en Frans Verhoeven. 

Zij plannen het programma voor het hele jaar, zodat de mensen een gevarieerd programma krijgen. 

Zo’n avond begint meestal om 19.00 u. en is zeker om 21.30 u. weer afgelopen. 

Het is voor onze ouderen toch altijd weer een mooi verzetje om zo’n avond bij te wonen.

 

Heeft u een vraag over een dienst?

Vul het contactformulier in en we beantwoorden uw vraag z.s.m.