Organisatie


De vereniging ZCW bestaat uit leden, die samen de gemeenschapszin willen versterken, door er nadrukkelijk ook de jongere generatie bij te betrekken in het besef dat de verzorgingsstaat verleden tijd is. Solidariteit tussen die generaties is daarbij een sleutelwoord. ZCW wil behulpzaam zijn door het aanbieden van aanvullende diensten. Diensten, door vrijwilligers op het moment dat dit nodig is, maar tegelijkertijd wordt iedereen ook uitgenodigd om actief te worden binnen het zorgcollectief, door het leveren van die aanvullende diensten, zodat we het principe “voor u, door u” kunnen waar maken.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om lid te worden van onze vereniging, maar ook om u aan te melden als vrijwilliger, voor de diverse diensten, die wij in de toekomst willen aanbieden. Hebt u een vraag schroom dan niet om met ons in contact te treden. Graag willen we leden en vrijwilligers met elkaar in contact brengen, zodat er een “win-win” situatie gaat ontstaan.

Als vereniging vinden we samenwerking met andere partners werkzaam in hetzelfde segment belangrijk. Ook denken we de mantelzorgers te kunnen ondersteunen bij hun zorgverlening. Waar gewenst en mogelijk dienen we elkaar te versterken. Graag onderhouden we nauwe contacten met hen.

Per dienst zal een werkgroep geformeerd worden bestaande uit vrijwilligers, die de diensten gaan organiseren en uitvoeren, voor de dienst ontmoeten in ’t Atrium zijn al vele vrijwilligers actief.

Per dienst wordt beschreven, wat de dienst behelst en wat de voorwaarden zijn om hier gebruik van te maken. Zie hiervoor het tabblad ‘Diensten’.

Vrijwilliger/lid worden?

Maak ook impact voor de lokale gemeenschap. Meldt u aan als vrijwilliger en ondersteun mensen in kwetsbare groepen door mee te helpen met een activiteit of een praatje te maken.

Jaarverslag 2022

Lees het jaarverslag van 2022

We nodigen u uit om het jaarverslag van 2022 te lezen.

Algemene vragen

Heeft u een vraag voor het bestuur? Vul dan het formulier in en uw vraag wordt z.s.m. beantwoord.